Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην περιφέρεια Αργυροκάστρου έχουν γίνει γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα για τις περιοχές του Τεπελενιού και της Πρεμετής.
Συγκεκριμένα στην Πρεμετή με καταμετρημένα το 33,33% των ψήφων το ΚΕΑΔ λαμβάνει το 1,04% των ψήφων ενώ προηγείται το PS με 48,02%. Το PD έχει λάβει το 20,68% και το LSI το 15,22 ενώ το MEGA 0.12%.
Στο Τεπελένι  με καταμετρημένο το 22,22% των ψήφων το ΚΕΑΔ λαμβανει το 0,08%, το PS 49.6%, το PD 22.13% , το LSI 18.67%, ενώ το MEGA 0.04.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου