Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟ Ο ΝΤΟΥΤΣΗΣ

Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές και στην 'Ανω Δρόπολη το τοποίο φαίνεται πως εχει ξεκαθαρίσει. Ο υποψήφιος του ΚΕΑΔ Χρήστος Ντόυτσης  προηγείται με διαφορά του υποψηφίου του ΜΕGA, ο οποίος δινει την εικόνα πως εχει εγκαταλείψει τη μάχη και έχει συμβιβαστεί με την ιδέα της ήττας.
Όλες οι πληροφορίες που φθάνουν συνηγορούν υπέρ της ευκολης επικράτησης του Ντούτση.