Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

SOUNDS LIKE GREEK TO ME

Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για το Μέλλον (ΕΕΜΜ) είναι ενσυνείδητο για τις πολυεθνικές και πολυπολιτισμικές αξίες της αλβανικής κοινωνίας ....

...η οποία σ’ όλη την ιστορία της, σε αγαθή συνεργασία με τον αλβανικό λαό, είχε να αναδείξει συμπεριφορές καλής επικοινωνίας, ...

copyright  mega eemm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου