Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

49 χρόνια πρίν... 15.XII.1961

Eπιλογή: Mιχάλης N. Kατσίγερας

ΕΣΣΔ - ΑΛΒΑΝΙΑ: Λονδίνον, 14. – Το σοβιετικόν πρακτορείον “ΤΑΣΣ” μετέδωσε σήμερον εκ Μόσχας δριμύτατον άρθρον τής “Πράβδα” εναντίον τών ηγετών τού αλβανικού κομμουνιστικού κόμματος, τούς οποίους κατηγορεί δι’ αντισοβιετικάς ενεργείας. Εν τούτοις, πέραν τών κατηγοριών αι οποίαι διατυπούνται ονομαστικώς κατά τών Χότζα και Σέχου (στη φωτογραφία οι Αλβανοί ηγέτες Μεχμέτ Σέχου και Ενβέρ Χότζα έχοντες εις τό μέσον τόν Σοβιετικόν ηγέτην Νικήτα Χρουστσώφ), τό άρθρον διαγράφει τάς γενικάς αρχάς –εκ τών οποίων η Μόσxα δέν επιτρέπει παρέκκλισιν– όπως είναι η ειρηνική συνύπαρξις και μία εποικοδομητική υιοθέτησις τού μαρξισμού - λενινισμού υπό τάς συγχρόνους συνθήκας, συμφώνως πρός τάς αποφάσεις τού 20ού και 22ου συνεδρίου τού Κ.Κ.Ρ. Η τοποθέτησις αυτή αναφέρεται σαφώς εις τό Πεκίνον, το οποίον ούτω καλείται να ακολουθήση τάς άλλας σοσιαλιστικάς χώρας και να συμφωνήση με τό Κρεμλίνον.

Διά τάς ζυμώσεις εις τό εσωτερικόν τής Αλβανίας δέν υπάρχουν συγκεκριμέναι πληροφορίαι. Το ιταλικόν πρακτορείον ειδήσεων ΑΝΣΑ μετέδωκε σήμερον ότι συνελήφθησαν μερικοί αξιωματικοί τής φρουράς τών Τιράνων.

Εκ Μόσχας τηλεγραφούν ότι περί τά 70 άτομα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, τα οποία συνώδευεν ο Αλβανός επιτετραμμένος κ. Μάζι, ανεχώρησαν σήμερον τήν πρωίαν εκ τού αεροδρομίου Χρεμετίεβο, τής περιοχής τής Μόσχας, επιστρέφοντα εις Τίρανα, κατόπιν τής διακοπής τών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ τής Σοβιετικής Ενώσεως και τής Αλβανίας. Η αστυνομία ημπόδισε τούς ξένους ανταποκριτάς να εξέλθουν από τήν αίθουσαν αναμονής, όπου παρέμειναν μετά τών Αλβανών επί δύο περίπου ώρας, προκειμένου να μη ληφθούν φωτογραφίαι τής ομαδικής αυτής αναχωρήσεως. ΄Αλλωστε και ο Αλβανός επιτετραμμένος διεμαρτυρήθη καθ’ ήν στιγμήν οι φωτορεπόρτερ εξεδήλωσαν διαθέσεις να λάβουν φωτογραφίας. Ο τελευταίος δέν ανεχώρησεν εισέτι εκ τής ρωσικής πρωτευούσης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου